IX Gala Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego 2017 – Niesamowite Giżycko, znakomite Olecko

Fot. wama-sport.pl

W czwartek (14 grudnia) w sali plenarnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się IX Gala Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego. To doroczna impreza, która jest podsumowaniem minionego szkolnego roku sportowego. Jest znakomitą okazją by w 12 kategoriach wyróżnić najbardziej usportowione środowiska. Puchary i dyplomy są wprawdzie tylko symbolami, ale satysfakcja z ich otrzymania jest ogromna.

Uczestników spotkania: przedstawicieli samorządów, dyrektorów szkół i nauczycieli-wychowawców powitał przewodniczący W-M SZS Wacław Wasiela. Szczególnie gorąco przedstawił dyrektora Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Waldemara Buszana i kuratora Oświaty na Warmii i Mazurach Wojciecha Cybulskiego. Te dwie instytucje są głównymi sponsorami sportu szkolnego w regionie, choć oczywiście nie można absolutnie pominąć roli samorządów lokalnych, które współorganizują wiele imprez, partycypują w kosztach wyjazdów młodzieży na zawody. A są to niemałe pieniądze mając na uwadze duże odległości między miejscowościami w naszym województwie. Natomiast na szczególne słowa uznania zasługują dyrektorzy szkół i nauczyciele. Od nich zależy jaka jest kondycja kultury fizycznej w placówce oświatowej.

z44626006

Zarówno Waldemar Buszan jak i Wojciech Cybulski podkreślili ogromną rolę sportu w rozwoju młodzieży. Tu nie chodzi tylko o hołdowanie zasadzie „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Sport kształtuje osobowość, jest szansą wybicia się ponad przeciętność, uczy również systematyczności i organizowania sobie czasu wolnego. I co najważniejsze. Absolutnie nie przeszkadza w uzyskiwaniu doskonałych wyników w nauce. Ideą kultury fizycznej na tym poziomie jest powszechność. Nie każdy musi zostać mistrzem, ale każdy powinien spróbować swych sił na boisku. Dlatego naszym zadaniem – starszego pokolenia, jest stworzenie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do rywalizacji w sporcie szkolnym, realizacja projektów, które zachęcają do treningu. Takim jest na pewno od niedawna funkcjonujący, a właściwie reaktywowany sprzed lat program Szkolnych Klubów Sportowych, a także pozytywna inwazja niektórych dyscyplin.

z44626013

Przykładem mogą być szachy, które w szkołach na Warmii i Mazurach stały się prawdziwym hitem. Podczas Gali prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego Mirosław Orłowski wyróżnił działaczy SZS, bo wspólne inicjatywy przynoszą znakomite efekty.

z44626010

Sport szkolny łączy wszystkich, bo trudno jest odmówić pomocy dzieciom. Ale nie ulega też wątpliwości, że są środowiska, które pochwalić się szczególnymi osiągnięciami. I nie trzeba tu dokonywać szczególnej analizy. Wszystko zależy od ludzi, którzy maja wpływ na rozwój kultury fizycznej. Od tych, którzy pracują w samorządach i tych, którzy bezpośrednio zajmują się wychowaniem, także fizycznym, młodzieży.

z44626007

Od wielu lat ewenementem pod tym względem jest Giżycko, które potrafiło znaleźć optymalny balans na wszystkich poziomach sportu. Nie ma tu wielkich zespołów ligowych, które stają się dla samorządów ogromnym obciążeniem. Nie ma tu pseudozawodowstwa, sprowadzania gwiazd, jest natomiast logiczna, spójna strategia rozwoju kultury fizycznej nie tylko dostosowana do warunków naturalnych, ale tez wychodząca na przeciw zapotrzebowaniu środowiska. To, że w Giżycku od rozwija się żeglarstwo to normalne, ale zbudowanie hali lodowej nie było sztuką dla sztuki, gdyż znakomicie funkcjonują nad Niegocinem sekcje łyżwiarskie, a młodzież i starsi bawią się w hokej na lodzie. Niech profesjonalne teamy szukają oparcia w sponsorach, bo ich poparcie będzie świadectwem klasy sportowej zespołu, natomiast samorząd powinien zadbać o jak najszerszą i atrakcyjną ofertę sportową dla mieszkańców.

z44626009

Pod tym względem imponuje również Olecko, dysponujące piękną bazą sportową, którą wykorzystuje się do organizowania imprez na poziomie międzynarodowym, a także szkolnym. To wzmaga zainteresowanie młodszych i starszych generacji, a jakie są efekty, można było się przekonać podczas ogłaszania wyników na czwartkowym spotkaniu.

Wszelkie klasyfikacje mają uzasadnienie w punktacji. I choć w sporcie szkolnym najważniejsza jest masowość to zwycięstwo lub wysokie miejsce też smakują i to bardzo.

z44626017

Osoby wyróżnione

Leszek Biernacki- Zastępca Burmistrza MiG Morąg

Wacław Olszewski- Burmistrz Miasta i Gminy Olecko

Jarosław Matłach- Starosta Szczycieński

Czesław Najmowicz- Burmistrz Miasta Ostróda

Tomasz Szczepański- Wójt Gminy Grodziczno

Grzegorz Napiwodzki- Starosta Nidzicki

Jacek Kosmala- Burmistrz Miasta i Gminy Nidzica

Szkoły Podstawowe w kategorii Gmin:

1 Szkoła Podstawowa w Mrocznie

2 Szkoła Podstawowa w Miłkach

3 Szkoła Podstawowa w Wilkasach

4 Społeczna Szkoła Podstawowa w Tylicach

5 Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie

6 Szkoła Podstawowa w Marzęcicach

7 Szkoła Podstawowa w Gwiździnach

8 Szkoła Podstawowa w Kurzętniku

9 Szkoła Podstawowa w Wydminach

10 Szkoła Podstawowa w Narzymiu

Gimnazja w kategorii Gmin:

1 Gimnazjum w Nowym Grodzicznie

2 Gimnazjum w Stębarku

3 Publiczne Gimnazjum w Dźwierzutach

4 Gimnazjum w Wilkasach

5 Gimnazjum w Marzęcicach

6 Gimnazjum w Kurzętniku

7 Gimnazjum w Wielbarku

8 Gimnazjum w Kozłowie

9 Gimnazjum w Mrocznie

10 Gimnazjum w Płoskinii

Kategoria Gmin:

1 Gmina Grodziczno

2 Gmina Kurzętnik

3 Gmina Nowe Miasto Lubawskie

4 Gmina Giżycko

5 Gmina Grunwald

6 Gmina Dźwierzuty

7 Gmina Miłki

8 Gmina Wielbark

9 Gmina Działdowo

10 Gmina Iława

Szkoły Podstawowe w kategorii Miast i Gmin:

1 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olecku

2 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszu

3 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi

4 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olecku

5 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dobrym Mieście

6 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olecku

7 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie

8 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi

9 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu

10 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku

Gimnazja w kategorii Miast i Gmin:

1 Gimnazjum w Węgorzewie

2 Gimnazjum w Młynarach

3 Gimnazjum Nr 1 w Gołdapi

4 Gimnazjum Nr 2 w Olecku

5 Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu

6 Publiczne Gimnazjum w Bisztynku

7 Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku

8 Gimnazjum w Orzyszu

9 Gimnazjum w Olsztynku

10 Publiczne Gimnazjum w Dobrym Mieście

Kategoria Miast i Gmin:

1 Miasto i Gmina Olecko

2 Miasto i Gmina Pisz

3 Miasto i Gmina Gołdap

4 Miasto i Gmina Węgorzewo

5 Miasto i Gmina Morąg

6 Miasto i Gmina Dobre Miasto

7 Miasto i Gmina Pasłęk

8 Miasto i Gmina Nidzica

9 Miasto i Gmina Biskupiec

10 Miasto i Gmina Młynary

Szkoły Podstawowe w kategorii Miast:

1 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Giżycku

2 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Giżycku

3 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie

4 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bartoszycach

5 Szkoła Podstawowa Nr 19 w Elblągu

6 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ostródzie

7 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim

8 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Bartoszycach

9 Szkoła Podstawowa w Lubawie

10 Szkoła Podstawowa Nr 22 w Olsztynie

Gimnazja w kategorii Miast:

1 Gimnazjum Nr 1 w Giżycku

2 Gimnazjum Nr 7 w Olsztynie

3 Gimnazjum Nr 2 w Giżycku

4 Gimnazjum Nr 1 w Działdowie

5 Gimnazjum Nr 2 w Ostródzie

6 Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie

7 Gimnazjum Nr 2 w Bartoszycach

8 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie

9 Gimnazjum Nr 2 w Działdowie

10 Gimnazjum Nr 1 w Bartoszycach

Kategoria Miast:

1 Miasto Giżycko

2 Miasto Olsztyn

3 Miasto Bartoszyce

4 Miasto Ostróda

5 Miasto Elbląg

6 Miasto Działdowo

7 Miasto Ełk

8 Miasto Iława

9 Miasto Nowe Miasto Lubawskie

10 Miasto Kętrzyn

Szkoły Ponadgimnazjalne:

1 II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

2 I Liceum Ogólnokształcące w Olecku

3 I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

4 Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie

5 I Liceum Ogólnokształcące w Piszu

6 Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie

7 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie

8 Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku

9 Liceum Ogólnokształcące/ZDZ w Giżycku

10 Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim

Kategoria Powiatów:

1 powiat giżycki

2 powiat olsztyński grodzki

3 powiat ostródzki

4 powiat nowomiejski

5 powiat iławski

6 powiat olecki

7 powiat bartoszycki

8 powiat szczycieński

9 powiat piski

10 powiat działdowski

11 powiat elbląski grodzki

12 powiat olsztyński ziemski

13 powiat ełcki

14 powiat gołdapski

15 powiat kętrzyński

16 powiat elbląski ziemski

17 powiat braniewski

18 powiat węgorzewski

19 powiat mrągowski

20 powiat nidzicki

21 powiat lidzbarski

Wyróżnienia:

a/ Siatkówka plażowa dziewcząt:

III m-ce Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie

b/ Siatkówka plażowa chłopców:

III m-ce Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ostródzie

c/ dodatkowe szkoły:

Gimnazjum Nr 22 w Olsztynie

Gimnazjum Nr 3 Ełk

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

The Best United Kingdom Bookmaker Ladbrokes Promo Code website review

Podejmij współpracę z portalem wama-sport, wspieraj nasze idee i buduj sportową przyszłość Warmii i Mazur!

Wspierają nas

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn