Europejski Tydzień Sportu 2017 – XXVI Oleckie Otwarte Biegi dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

Fot. Adam Fałęcki (ilustracja)

Olecko już po raz trzeci bierze udział w ogólnoeuropejskiej akcji promującej aktywność fizyczną #BeActive. W Polsce koordynuje ją Ministerstwo Sportu i Turystyki animując Europejski Tydzień Sportu. W dniach od od 23 do 30 września w całej Polsce odbędzie się wiele wydarzeń sportowych. W Olecku sztandarową imprezą będą XXVI Oleckie Otwarte Biegi dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych organizowane przez olecki MOSiR.

Na zwycięzców czekają już pamiątkowe gadżety ufundowane przez MSiT. Biegom towarzyszyć im będzie event Gimnastyka dla Małego Muzyka łączący muzykę ze sportem realizowany przez Szkołę Muzyczną w Olecku, Spartakiada dla Młodzieży Niesłyszącej czyli turnieje tenisa stołowego, piłki nożnej i zawody lekkoatletyczne, a także mecze piłki nożnej Czarnych Olecko. Biegi i Spartakiada odbędą się 23 września. Gimnastykę dla Muzyka zaplanowano na 25 września.

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą prowadzoną przez Komisję Europejską. Realizacja konkretnych działań w całej Europie jest w dużym stopniu zdecentralizowana i odbywa się w ścisłej współpracy z koordynatorami krajowymi i wieloma różnymi partnerami zaangażowanymi w inicjatywę. Działania promocyjne będzie również wspierać zespół ambasadorów mający w składzie Marcina Gortata, Zofię Klepacką, Artura Siódmiaka, Zbigniewa Bródkę, Marię Andrejczyk i Czesława Langa.

Sport i aktywność fizyczna mają znaczny wpływ na dobre samopoczucie obywateli. Niestety poziom aktywności fizycznej w niektórych krajach Europy nie tylko nie rośnie, lecz nawet spada. Odpowiedzią na ten problem jest Europejski Tydzień Sportu. Brak aktywności fizycznej nie tylko negatywnie wpływa na społeczeństwo i zdrowie ludzkie, jest również kosztowny dla gospodarki. Ponadto sport może się przyczynić do wzmocnienia tolerancji i postaw obywatelskich w całej Europie.

Promowanie roli sportu jako narzędzia włączenia społecznego pomoże stawić czoła wyzwaniom, przed jakimi stoi europejskie społeczeństwo. Europejski Tydzień Sportu ma na celu promocję sportu i aktywności fizycznej oraz pogłębianie wiedzy na temat ich licznych korzyści. Inicjatywa ta powstała z myślą o wszystkich obywatelach, bez względu na wiek, pochodzenie lub poziom sprawności. Ma umożliwić współpracę osób prywatnych, organów publicznych, ruchów sportowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicieli sektora prywatnego. Dzięki ukierunkowaniu na oddolne inicjatywy ma zachęcać Europejczyków do regularnej aktywności fizycznej i stworzyć możliwość częstszego uprawiania sportu na co dzień.

pl9

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

The Best United Kingdom Bookmaker Ladbrokes Promo Code website review

Podejmij współpracę z portalem wama-sport, wspieraj nasze idee i buduj sportową przyszłość Warmii i Mazur!

Wspierają nas

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn